Zwrot Towaru / Prawo odstąpienia od umowy

W sprawach dotyczących zwrotu towaru, możesz się z nami kontaktować pocztą tradycyjną lub poprzez wysłanie wiadomość na adres: sklep@wspomagajki.pl

Jeżeli Twój zakup ma charakter konsumencki i nie znajduje zastosowania żadne z wyłączeń, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, masz prawo odstąpić od zawartej z nami umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Twój zakup ma charakter konsumencki, jeżeli dokonałeś zakupu bez związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, a od 01.01.2021 r. również wtedy, gdy zakup związany jest wprawdzie z Twoją działalnością gospodarczą, ale nie posiada on dla Ciebie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Ciebie działalności gospodarczej. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie weszła w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o tym. W tym celu możesz wysłać nam wiadomość pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@wspomagajki.pl lub pocztą tradycyjną na nasz adres:

Smart Kids Media sp. z o.o.

Plac Inwalidów 10

01-552 Warszawa

 

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajdziesz tutaj:

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jeżeli piszesz na nasz adres e-mail, prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy, przy czym możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyrażono zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jak mogę zwrócić towar?

W sprawach dotyczących zwrotu towaru, możesz się z nami kontaktować pocztą tradycyjną lub poprzez wysłanie wiadomość na adres: sklep@wspomagajki.pl

Poniżej przedstawiamy możliwe sposoby zwrotu towaru.

Nieużywany, kompletny i nieuszkodzony towar wraz z formularzem odstąpienia od umowy prosimy o przesłanie na adres:

Mindpack – Wspomagajki zwrot

Legnicka 84-86

41-503 Chorzów

X